Zagadka nr 5- Fotografia z Nowego Świata

Zdjęcia wydają nam się sztuką nietrwałą. Obrazy olejne, freski są w stanie przetrwać setki lat. Ale zwykłe zdjęcie?

Okazuje się, że to mylne wrażenie. Niektóre technologie odkryte ponad sto lat temu pozwalają utrwalić obraz na nawet na tysiąc lat. Taką techniką dysponował fotograf, który wykonał poniższą odbitkę. Chwali się tym na rewersie, który jest reklamą jego zakładu (to ważna podpowiedź!).

To ostatnie wyzwanie i ostatnia opowieść. Do dzieła!

Twoje zadanie

Wiele metali, w tym kilka szlachetnych, w ten czy inny sposób wiąże się z fotografią. 

Rozwiąż rebusy by złożyć nazwy pięciu pierwiastków. 

Cztery z nich bez trudu powiążesz ze sztuką tworzenia czarno-białych wizerunków. Jeden nie ma z nią nic wspólnego. Wpisz go jako hasło dużymi literami, by poznać ostatni etap Mojej Drogi.

Pewnie chcesz wiedzieć, jakie litery trzeba skreślić, w których wyrazach opisujących obiekty na ilustracjach. Cóż: tego musisz domyślić się samodzielnie.

Damy ci jednak jedną podpowiedź: przyglądając się obiektom na ilustracjach, skup się na kolorowych elementach.

Przykład

Pierwiastek niezwiązany z fotografią: PLUTON